O Alcorão Sagrado
  Home >> Salah Bukhatir
Salah Bukhatir

Salah Bukhatir

Lista de suras recitada por sheikh Salah Bukhatir em Biaxar